บรรยากาศบูธธรรมทรานส์ ในงาน TU Open House 2017

ภาพบรรบสกาศจากงาน TU Open House 2017 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560

บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง

Continue reading “บรรยากาศบูธธรรมทรานส์ ในงาน TU Open House 2017”