Story

ThammaTRANS (ธรรมทรานส์ / ธรรมาแทรนส์) แอปพลิเคชันติดตามรถโดยสารสาธารณะภายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการนี้เริ่มจากการประชุมของ ผศ. ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, ศ. ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ในโครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องหนึ่ง อ. ปริญญา เสนอว่าธรรมศาสตร์จะน่ามี Application สำหรับติดตามรถบัส NGV ให้นักศึกษาได้ดู แบบเมืองนอก น่าจะทำให้นักศึกษาสะดวกสบายมากขึ้น

เป็นที่ทราบกันดีว่าการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรถยนต์นั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีขนาดใหญ่ (ขนาดรวมประมาณ   1 ,757 ไร่) ถึงแม้ว่าทางมหาวิทยาลัยได้ทำทางเดินและเลนจักรยานเพื่อให้นักศึกษาที่ไม่มีรถยนต์นั้น สามารถเดินทางภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ยังไม่สะดวกเท่าไร่นัก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคโซนร้อน ยังทำให้นักศึกษาเหนื่อยล้าก่อนที่จะถึงห้องเรียน ทำไม่มีสมาธิในการเรียน อีกทั้งยังมีกลิ่นเหงื่อรบกวนเพื่อนนักศึกษาคนอื่นด้วย

โดยเหตุผลนี้ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้ให้มีบริการรถบริการภายในอำนวยความสะดวกคอยรับ – ส่ง นักศึกษา และบุคลากร ตามจุดต่างๆภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกสบายสำหรับนักศึกษาและบุคลการทุกคน แต่ถึงกระนั้นก็ตาม รถบริการภายในมหาวิทยาลัย ไม่สามารถกำหนดเวลาแน่นอนว่าจะถึงแต่ละจุดต่างๆในมหาวิทยาลัยเมื่อไร่ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรต้องเสียเวลารอรถบริการให้มาถึงจุดที่ตัวเองรออยู่ ยิ่งกว่านั้นภายใต้ภูมิอากาศที่ร้อนระอุในฤดูร้อนหรือในยามที่ฝนตกหนักในยามฤดูฝน ทำให้นักศึกษาและบุคลากรไม่สามารถรออยู่ที่จุดต่างในมหาวิทยาลัยเป็นเวลานานได้ จึงทำให้รถบริการภายในไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มประสิทธิผล

เนื่องในวาระโอกาสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบ 80 ปี ทางสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรได้ร่วมกันกับนักศึกษา ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นและได้พัฒนาโปรแกรมแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถบริการภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต แสดงบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ทำให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถรู้เวลาที่แน่นอนว่าเมื่อไร่รถบริการภายในจะมาถึงจุดต่างๆเมื่อไร่ และตำแหน่งปัจจุบันของรถบริการภายในอยู่ที่ไหน ในยามที่สภาพอากาศเลวร้ายจะทำให้นักศึกษาและบุคลากร สามารถออกมาขึ้นรถบริการภายในได้ถูกจังหวะโดยไม่ต้องรอ ไม่ต้องทนรอฝ่าแดดหรือฝนตกเป็นเวลานาน หรือในยามที่สภาพอากาศที่ดี ทำให้นักศึกษาและบุคลากรสามารถบริหารเวลา แบ่งเวลาในการรอรถให้กับการเล่าเรียนศึกษา ร่วมกับการทำกิจกรรม ทำการบ้านหรือทำงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร ลดอุปสรรคและความลำบากในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาคมธรรมศาสตร์โดยรวม อีกทั้งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูทันสมัยและน่าเข้ามาเล่าเรียนมากขึ้น

ThammaTRANS is an application for tracking public bus in Thammasat University, Rangsit campus.

ThammaTRANS Logo

สามารถดาวน์โหลดได้ที่
Download App from

App Store

store
Google Play
playThammatrans stand