ตลาดนัดอินเตอร์โซน

ตลาดนัดอินเตอร์โซน

Google Map of ตลาดนัดอินเตอร์โซน

Time : 18:00-00:00 น.(มีเฉพาะอังคารกับพฤหัสบดีเท่านั้น)
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B,สาย 3