ศูนย์อาหาร SC 1

ศูนย์อาหาร SC 1

Google Map of ศูนย์อาหาร SC 1

Time : 10:00-18:00 น.
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B