ศูนย์อาหาร SC 2

ศูนย์อาหาร SC 2

Google Map of ศูนย์อาหาร SC 2

Time : 07:30-16:00 น.
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B