ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด (โรงอาหารกลางคืน)

ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด (โรงอาหารกลางคืน)

Google Map of ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด (โรงอาหารกลางคืน)

Time : 18:30-01:00 น.
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B,สาย 3 ,สาย 4