ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด

ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด (โรงอาหารกลางวัน)

Google Map of ศูนย์อาหารกรีนแคนทีน by ซีพี ฟู๊ดเวิล์ด (โรงอาหารกลางวัน)
Time : 08:00-17:30 น.
สายรถNGV : สาย 1 A,สาย 1 B,สาย 3 ,สาย 4