คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

Google Map of คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

สายรถNGV: สาย 1 A,สาย 1 B ,สาย 3,สาย4