อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (ตึกSC)

อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (ตึกSC)

Google Map of อาคารเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์ (ตึกSC)

สายรถNGV: สาย 1 A,สาย 1 B ,สาย 3,สาย4