อาคารห้องสมุด ศูนย์รังสิต

อาคารห้องสมุด ศูนย์รังสิต

Google Map of อาคารห้องสมุด ศูนย์รังสิต

สายรถNGV : สาย 2 (วงเวียนหอเอ-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)