อาคารบรรยายเรียนรวม 3

อาคารบรรยายเรียนรวม 3

Google Map of อาคารบรรยายเรียนรวม 3

สายรถNGV: สาย 2 (วงเวียนหอเอ-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)