อาคารบรรยายเรียนรวม 2

อาคารบรรยายเรียนรวม 2(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Google Map of อาคารบรรยายเรียนรวม 2

สายรถNGV : สาย 2 (วงเวียนหอเอ-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)