อาคารบรรยายเรียนรวม 1

อาคารบรรยายเรียนรวม 1

Google Map of อาคารบรรยายเรียนรวม 1

สายรถNGV: สาย 2 (วงเวียนหอเอ-รพ.ธรรมศาสตร์ฯ)