บรรยากาศบูธธรรมทรานส์ ในงาน TU Open House 2017

ภาพบรรบสกาศจากงาน TU Open House 2017 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560

บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง

บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง
บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง
บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง
บูธธรรมทรานส์ จาก SIIT
บูธธรรมทรานส์ จาก SIIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *