บรรยากาศบูธธรรมทรานส์ ในงาน TU Open House 2017

ภาพบรรบสกาศจากงาน TU Open House 2017 เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2560

บูธธรรมทรานส์
บูธธรรมทรานส์ จากส่วนกลาง

Continue reading “บรรยากาศบูธธรรมทรานส์ ในงาน TU Open House 2017”

ThammaTRANS new version!

ThammaTRANS version 2.0 มีความสามารถใหม่ๆ ดังนี้

  • คนขับส่งสัญญาณตำแหน่งจากมือถือ แยกออกจากระบบติดรถ จึงทำให้ไม่มีปัญหากับระบบไฟของรถ และช่วยให้การเปลี่ยนสายการเดินรถให้ถูกต้องและง่ายขึ้น
  • เพิ่มสายเดินรถเป็น 5 สาย ตามการเปลี่ยนแปลงของการเดินรถของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)
  • ผู้ใช้แอพ (นักศึกษา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย) จะได้รับ Notification เมื่อรถกำลังจะเข้าป้ายรถ ที่เฝ้าดูอยู่ (เซ็ตในแอพ) ในระยะ 500 เมตร (จะได้มาขึ้นรถในเวลาที่เหมาะสม)
    ThammaTrans for Android
    ThammaTrans support Android and iOS